Дискурс «академічне — експериментальне»: теорія та практика

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31500/2309-8813.18.2022.269731

Ключові слова:

дискурс, академічна освіта, художник, експериментальне мистецтво, емпіричний досвід, технології

Анотація

Експеримент властивий художнім практикам від найдавніших часів до сучасності, він пов’язаний зі зміною художнього бачення (перцепції) митця, пізнанням в межах внутрішнього досвіду, психологією художнього мислення та авторською картиною світу. Оцінка ролі художнього експерименту в розвитку образотворчого мистецтва та мистецької освіти означує проблему, окреслену дискурсом «академічне-експериментальне», відтак її дослідження в руслі наукової теорії та практики. За період ХІХ — початок ХХІ століття експериментальність у мистецтві набула чітких ознак, а методи її провадження формують дослідницьке поле — пошук і розвиток засобів виразності, міжвидової специфіки, індивідуальної манери та вироблення нових методів творчості митця, формуванні нових знань.

Дослідження експериментального мистецтва в полі його генерації, репрезентації, комунікації, залучає ресурси науки та технологій, що сприяє розумінню художнього процесу в руслі трансформацій художніх практик, їх впливу на сучасну мистецьку освіту. Відтак, дослідницька компетентність є однією з цілей мистецької освіти, в дослідницьких роботах художників-практиків, які здобувають науковий ступінь доктора філософії за спеціальністю 023 — образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація, окрім теоретичної артикуляції загальної панорами мистецтва, доцільно було б зосередитись на творчій лабораторії митця, його експериментах, поглибити знання в цій сфері. Методологія роботи ґрунтується на міждисциплінарному підході, культурно-історичному, компаративному аналізі, її практичне значення полягає у поглибленому вивченні сучасних художніх процесів, підґрунтям яких є актуалізований художній експеримент

Біографія автора

Марина Юр, Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України

доктор мистецтвознавства,
старший науковий співробітник,
провідний науковий співробітник

Посилання

Авраменко О. Нові моделі функціонування образотворчості в Україні 1991-2005 років. Нариси з історії образотворчого мистецтва України ХХ ст. / Редкол.: В. Сидоренко (голова) та ін.; ІПСМ АМУ. В 2-х кн. К.: Інтертехнологія, 2006. Кн. 2. С. 220–238.

Адорно В. Теодор. Эксперимент (ІІ). Серйозность и безответственность. Эстетическая теория / Пер. с нем. А.В.Дранова. М.: Республика, 2001. (Философия искусства). 527 с.

Озадовська Л. Експеримент. Філософський енциклопедичний словник / В. І. Шинкарук (голова редкол.) та ін.; Л. В. Озадовська, Н. П. Поліщук (наук. ред.); І. О. Покаржевська (худож. оформл.). Київ: Абрис, 2002. С. 190-191.

Петрова О. Дві моделі художньої свідомості в мистецтві України на зламі ХХ-ХХІ століть / Петрова О. Третє Око. Мистецькі студії. Монографічна зб. статей. К.: Фенікс. 2015. С. 33–47.

Скринник-Миська Дарина. Системно-історичний аналіз історії мистецтва: періодизація художнього процесу у теорії А. Данто. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: зб. наук. пр. за ред. Даниленка В.Я. – Х.: ХДАДМ, 2015. № 2. С. 90–98.

Юр М. Міжвидова транзитивність як прийом формування сучасного просторово-пластичного зображення. Сучасне мистецтво. 2013. Вип. 9. С. 184–191.

Юр М. Поліморфізм художньої мови сучасного мистецтва. МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія. 2013. Вип. 9. С. 285–291.

Юр М.В. Метамодель українського живопису: монографія. Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019. 428 с.

Alva Noë. Experience and Experiment in Art. Journal of Consciousness Studies, 7, No. 8–9, 2000, P. 123–135.

Catherine Bernard, «In the Turbine of Experimentation: Tate Modern and the New (?) Rationale of Collective Performance», Angles [Online], 6 | 2018, Online since 01 April 2018, connection on 26 November 2021. URL: http://journals.openedition.org/angles/1024; https://doi.org/10.4000/angles.1024

Danto A. The End of Art: A Philosophical Defence / Arthur Danto. History and Theory. Vol. 37., No 4., Theme Iss. 37. 1998. URL: http://www. jstor.org/stable/2505400

Gamper, Michael. Introduction to “Wir sind Experimente: wollen wires auch sein!”: Experiment und Literatur II: 1790-1890, edited by Michael Gamper, Martina Wemli, and Jörg Zimmer, 9-23. Göttingen: Wallstein, 2010. 448 s.

Godfried-Willem Raes. Experimental Art as Research. Artistic Experimentation in Music An Anthology / Edited by: Darla Crispin & Bob Gilmore. Leuven University Press. Belgium, 2014. P. 55-60.

Jakobson, Roman. The Dominant. Twentieth century literary theory: a reader / edited by K.M. Newton. -2nd ed. St. Martin›s Press, Scholarly and Reference Division. New York, N.Y., 1997. P. 6.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-29

Як цитувати

Юр, М. (2022). Дискурс «академічне — експериментальне»: теорія та практика. Збірник наукових праць СУЧАСНЕ МИСТЕЦТВО, (18), 211–220. https://doi.org/10.31500/2309-8813.18.2022.269731

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА СУЧАСНОГО МИСТЕЦТВА