Виконавська стилістика інструментальних композицій для бандури Костянтина Мяскова

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31500/2309-8813.18.2022.269734

Ключові слова:

інструментальна бандура, Костянтин Мясков, музична стилістика, інструментальні бандурні жанри, виконавсько-виражальні можливості

Анотація

Завдяки доробку українських композиторів повоєнного часу (Микола Дремлюга, Костянтин Мясков, Анатолій Коломієць, Сергій Баштан, Василь Герасименко та ін.) активно утвердився процес академізації інструментальної бандури, позначений значним розширенням жанрово-стильової та виражально-виконавської атрибутики. У цьому річищі важлива роль належить Костянтину Мяскову, непересічній особистості на ниві композиторської творчості для бандури. Важливим компонентом, що формує стилістику його доробку для інструментальної бандури — опора на народно-танцювальні та народно-пісенні теми та їх переосмислення в річищі академічного виконавства. Серед авторських стилістичних прийомів, що найчастіше простежуються в інструментальних творах для бандури — секвенційність, варіаційність, імпровізаційність розвитку музично-тематичного матеріалу, темпова та динамічна контрастність, яскрава динамізація розвитку музичної тканини, з одного боку, та органічне використання темброво-фонічних та технічно-виражальних можливостей інструменту, з іншого. Спорідненість стилю композитора із засадами народно-музичного мислення проявилася в мелодизмі його інструментальних полотен для бандури. Опора на фольклор став для митця фактором, що певною мірою визначив індивідуальну стилістику письма цього майстра, де принцип музикування, типовий для народного інструментального виконавства, став визначальним для його композицій у царині бандурної творчості.

Біографія автора

Людмила Ларікова, Національна музична академія України імені П. І. Чайковського

доцент кафедри бандури

Посилання

Buha A. P. Kostiantyn Miaskov: Bandura’s creativity of the composer in the genre of folk Instrumental Performance (to the 100th anniversary of his birth). Musicological thought of Dnipropetrovsk region: sat. scientific articles. Dnipro: GRANI publ., 2021, Issue 21 (2). p.387-399.

Buha A. P. Kostiantyn Miaskov. Principles of free processing of folk songs. Current issues of Humanities: sat. scientific works / Drohobych State University Ivan Franko Pedagogical University. Drohobych: Helvetika Publ., 2022, Issue 51, Pp. 97-101.

Druzhha I. S. Modern bandurism: composer’s prospectuses and searches: Thesis … Art history Bachelor: 17.00.03 / Kharkiv National University. I. P. Kotlyarevsky University of Arts. Kharkiv, 2021. p. 215.

Diachenko Yu. Pop and jazz stylistics in the work of Kharkiv composers // problems of interaction of art, pedagogy, and theory and practice of Education. 2012. issue 36. pp. 368-380. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvmp_2012_36_35

Miaskov K. Pieces for bandura. Kyiv: Muzychna Ukraina publ., 1984, 90 p.

Nazaikinskyi Ye. V. Style and genre in music. Moscow: Humanitarian. Ed. VLADOS Center, 2003, 248 p.

Polkanov A. A. The phenomenon of chamber singing: from aesthetic attitudes to musical and linguistic properties: Thesis … Ph.D. Candidate in Art History: 17.00.03; Odessa. Nat. Musical Academy named after A.V. Nezhdanova. Odessa, 2021. 187 p.

Rieznyk (Druzhha) I. S. On the problems of technological thinking of a bandurist in the context of modern music pedagogy. Scientific Bulletin of the Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine. Issue 96 (110): musical performance and pedagogy: history, theory, interpretive aspects of compositional creativity. 2011. pp. 171-182.

Sozanskyi O. O. K. Miaskov Concert piece “Baida.” Toronto-Lviv, 1996. 24 p.

Stelmashenko O. Kostiantyn Miaskov. Kyiv: Muzychna Ukraina publ., 1981, 62 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-11-29

Як цитувати

Ларікова, Л. (2022). Виконавська стилістика інструментальних композицій для бандури Костянтина Мяскова. Збірник наукових праць СУЧАСНЕ МИСТЕЦТВО, (18), 221–232. https://doi.org/10.31500/2309-8813.18.2022.269734

Номер

Розділ

МУЗИЧНА КУЛЬТУРА: СУЧАСНИЙ ВИМІР