Жанрово-стильові атрибуції фортепіанної творчості Івана Карабиця

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31500/2309-8813.19.2023.294903

Ключові слова:

творчість Івана Карабиця, прелюдія, соната, токата, цілісність задуму, жанрово-стильовий дискурс

Анотація

Фортепіанна творчість українського композитора Івана Карабиця (1945– 2002) розвивалася в руслі потужних авангардних тенденцій другої половини ХХ століття. У стилістиці його фортепіанних опусів 1960–1970-х років простежуємо впливи різних стильових дискурсів ХХ століття. Ця стильова універсальність є, з одного боку, загальним віддзеркаленням культурно-мистецьких новацій повоєнного часу, а, з іншого, проявом тенденцій руху шістдесятництва, зокрема, «Київського авангарду», діяльність котрого формувалася згідно з новаторськими тогочасними композиторськими техніками як відображення авангардних інтенцій часу. Мета статті — дослідження жанрово-стильових атрибуцій фортепіанної творчості Івана Карабиця. Серед завдань – аналіз стилю композитора на прикладі його фортепіанних творів 1960–1970-х років: Сонати для фортепіано (1964), диптиху «Прелюдія і токата» (1965–1966), а також 24 прелюдій для фортепіано (1976), інтонаційного, тематичного, жанрово-стилістичного наповнення цих опусів. У статті порушено питання впливу постаті Бориса Лятошинського на фортепіанні концепції І. Карабиця як на рівні симфонізму фортепіанного задуму, що спочатку було апробовано саме в полі інструментальних композицій, так і на рівні алюзій до творчості самого Лятошинського 1920-х у жанрі сонати та прелюдії. З іншого боку, на прикладі проаналізованих фортепіанних творів простежуються авангардні принципи побудови сонорної музичної композиції (атональність, зменшені та збільшені інтервали, септакорди, кластери тощо). Вершинними у фортепіанних пошуках композитора є 24 прелюдії. Їхня музична мова є оригінальною, сповненою новаторських стилістичних тенденцій. Важливими в усвідомленні задуму композитора є поліфонічний спосіб розгортання, використання принципу циклічності, виражальних аспектів токатності, алюзій до знакових стилів та композиторських імені і особлива увага до барокового типу прелюдіювання. Окремим питанням є образно-значеннєвий контекст задуму, який формується у поєднанні з імпровізаційністю і театралізацією образів. Симфонічне узагальнення формує ліричну, звукозображальну, трагедійну, об’єднувальну образні лінії, а їх взаємодія спрямована на створення цілісного задуму.

Біографія автора

Ван Дунчжі, Національна музична академія України імені П. І. Чайковського

Аспірант

Посилання

Berehova, O. (2015). Osoblyvosti kompozytorskoho styliu Ivana Karabytsia v konteksti ukrainskoi kultury [Features of Ivan Karabits’s Compositional Style in the Context of Ukrainian Culture]. Journal of Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine, 2, 46–61. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chasopys_2015_2_7 [in Ukrainian].

Bondarenko, E. (2015). “Prelyudiya i Tokkata” dlya fortepiano I. Karabytsia: dialog s tradiciyami zhanra [Prelude and Toccata for Piano by I. Karabyts: A Dialogue with the Traditions of the Genre]. Muzykalnyj almanah, 4(21), 56–62 [in Russian].

Vydatnyi kompozytor suchasnosti (n.d.). [Outstanding Composer of Our Time]. Composer Ivan Karabits: website. Retrieved from http://www.karabits.com/biography/ [in Ukrainian].

Zaderatsky, V. (2003). Zametki o stile i poetike instrumentalnyh sochinenij Ivana Karabytsia [Notes on the Style and Poetics of Ivan Karabyts’ Instrumental Compositions]. Scientific Herald of Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine, 31, 44–59 [in Russian].

Klyn, V. (1980). Ukrainska radianska fortepianna muzyka (1917–1977) [Ukrainian Soviet Piano Music, 1917–1977]. Kyiv: Naukova dumka [in Ukrainian].

Miroshnychenko, S. (2003). Tsyklichnist fortepiannykh preliudii Ivana Karabytsia [Cyclicity of Piano Preludes by Ivan Karabyts]. Scientific Herald of Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine, 31, 136–149 [in Ukrainian].

Savchuk, I. (2003). Ekzystentsialna hra u teksti 24-kh preliudii dlia fortepiano Ivana Karabytsia [Existential Playing in the Text of 24 Preludes for Piano by Ivan Karabyts]. Scientific Herald of Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine, 31, 125–135 [in Ukrainian].

Kharchenko, Y. (2011). Intertekstualnist v ukrainskii muzytsi dvadtsiatoho stolittia: intonatsiia, zhanr, styl [Intertextuality in Twentieth-Century Ukrainian Music: Intonation, Genre, Style]. Doctoral Dissertation: Abstract. Rylsky Institute of Art History, Folklore and Ethnology, Kyiv [in Ukrainian].

Yahodzynska, I. (2003). K voprosu obraznoho stroia tsykla 24-kh preliudiy Ivana Karabytsa [On the Question of the Figurative Structure of the Cycle of 24 Preludes by Ivan Karabyts]. Scientific Herald of Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine, 31, 149–156 [in Russian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-02-21

Як цитувати

Дунчжі, В. (2024). Жанрово-стильові атрибуції фортепіанної творчості Івана Карабиця. Збірник наукових праць СУЧАСНЕ МИСТЕЦТВО, (19), 86–94. https://doi.org/10.31500/2309-8813.19.2023.294903

Номер

Розділ

СУЧАСНЕ МИСТЕЦТВО: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА